LÝ LỊCH

Với phương pháp giảng dạy cực kì đặc biệt và ấn tượng mạnh, Tiến sĩ Nguyễn Viết Huy đã biến những vấn đế Vật lí phức tạp trở nên đơn giản và dễ hiểu đối với mọi đối tượng học sinh, kể cả các học sinh có kiến thức nền tảng lớp 10 và 11 rất thấp. Với phương pháp giảng dạy cực kì đặc biệt và ấn tượng mạnh, Tiến sĩ Nguyễn Viết Huy đã biến những vấn đế Vật lí phức tạp trở nên đơn giản và dễ hiểu đối với mọi đối tượng học sinh,

Video Giới Thiệu

Xem tất cả Videos