huynv-education

LÝ LỊCH

NGUYỄN VIẾT HUY – HUYNV EDUCATION
Học vị: Tiến sĩ Vật lí
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình
Với phương pháp giảng dạy cực kì đặc biệt và ấn tượng, Thầy đã biến những vấn đế Vật lí phức tạp trở nên đơn giản và dễ hiểu đối với mọi học sinh, kể cả các học sinh có kiến thức nền tảng lớp 10 và 11 rất thấp.