GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên tiền thân là Tổng đội cơ giới thi công lắp máy, điện, nước; là đơn vị đầu tiên trong ngành xây lắp công nghiệp Việt Nam xây dựng khu Liên hợp Gang thép Thái nguyên và nhiều công trình công nghiệp luyện, cán thép trên toàn quốc. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty không ngừng phát triển trở thành một công ty với nhiều ngành nghề và đa dạng sản phẩm. Từ cuối năm 2005 Công ty đã chuyển từ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam thành Công ty cổ phần hoạt động theo...